گیاهان

گیاهان

  آکواریوم پلنت2

  آکواریوم پلنت2

  این آکواریوم 800 لیتری از انواع گیاهان آکواریومی شامل آکیتادودروس های کوتاه و بلند و کریپتون تشکیل شده.داخل این آکواریوم ...

  plant1

  plant1

  این آکواریوم 240 سانتی متری از انواع گیاهان طبیعی تشکیل شده است.دراین آکواریوم بستری مناسب برای نگهداری گیاهان تهیه شده است.گیاهان ...