دلقک تکثیری

دلقک تکثیری

دلقکهای تکثیر شده در کافه ماهی در انواع سایزها.نزاد این دلقکها پرکولا میباشند.قیمت از 25000تومان