خفاش ماهی آب شور

خفاش ماهی آب شور

بت یا خفاش ماهی از ماهیان ریف سیف محسوب میشود و با اکثر ماهیان سازگاری دارد.این ماهی به آکواریوم بزرگ و سنگهای فراوان احتیاج دارد.