سفره ماهی خال آبی آب شور

سفره ماهی خال آبی آب شور

این ماهی زیبا از خانواده پرتو ماهیان محسوب میشود.سفره ماهی به بستر شنی از نوع ماسه بادی در کف آکواریوم نیاز دارد زیرا در زیر آن خود را مخفی میکند.