آبنما

این آبنمای بسیار زیبا در سال92راه اندازی شد.روی آبنما از مه ساز استفاده شده که جلوه خاصی به آن بخشیده.