دیسکس

این ماهی زیبا بومی آبهای آمازون میباشد.با اینکه دیسکس از خانواده سیچلایدها میباشد و در اصل گوشتخوار محسوب میشود اما باید در کنار ماهیان آرام و گیاهخوار نگهداری شود.دلبل این امر صلح طلب بودن دیسکس میباشد.پیشنهاد میشود در کنار دیسکس از ردلاین .بلک گوست. ماهیان خانواده تترا و پوزه خرگوشی به عنوان ماهی کفخوار جهت تمیز کردن کف آکواریوم استفاده شود.